Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Definiții utile- Cadrul de competenţe digitale al profesionistului din educaţie

Postat 12/10/2022
Definiții utile- Cadrul de competenţe digitale al profesionistului din educaţie
În conformitate cu prevederile art. 94 şi ale art. 236-246 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările şi completările ulterioare,

Date

Secvenţe de simboluri care capătă semnificaţie prin unul sau mai multe acte specifice de interpretare.
Conceptul general de date se referă la faptul că anumite informaţii sau cunoştinţe existente sunt reprezentate sau codificate într-o formă adecvată pentru o mai bună utilizare sau prelucrare.
Datele sunt măsurate, colectate, raportate şi apoi analizate, după care pot fi vizualizate folosind grafice, imagini sau alte instrumente de analiză.


Comunicare digitală

Reprezintă comunicarea realizată cu suport digital. Există diferite moduri de comunicare, comunicare sincronă - comunicare în timp real, prin skype, video chat sau bluetooth - şi asincronă - fără
comunicare simultană, respectiv e-mail, sms, precum şi alte asemenea, moduri de comunicare de tip unu la unu/unul la mai mulţi/mai mulţi la mai mulţi.

 

Competenţă digitală


Competenţa digitală poate fi definită drept utilizarea sigură, imperativă şi creativă a tehnologiei digitale pentru atingerea obiectivelor legate de muncă, capacitatea de inserţie profesională,
învăţare, pentru informare, comunicare şi soluţionarea problemelor în toate domeniile vieţii sociale.Conţinut digital

Orice tip de conţinut în format digital, codificat astfel încât să poată fi citit/accesat de către un dispozitiv hardware/maşină şi care poate fi creat, vizualizat, distribuit, modificat şi stocat folosind
tehnologii digitale. Exemple de conţinut digital: pagini web şi site-uri web, social media, date şi baze de date, fişiere digitale audio, precum mp3-uri şi cărţi electronice, imagini digitale, video-uri
digitale, jocuri video, programe de calculator şi software fără a se limita la acestea.


Mediul digital

Un context sau "loc", la care accesul este posibil prin tehnologie şi dispozitive digitale, transmis deseori prin Internet sau prin alte mijloace digitale, respectiv prin reţeaua de telefonie mobilă,
precum şi alte asemenea. Mediile digitale sunt utilizate pentru a interacţiona cu alţi utilizatori şi pentru a publica şi accesa conţinut creat de utilizator. Înregistrările şi dovezile interacţiunii unei persoane cu un mediu digital formează amprenta digitală a respectivei persoane.Servicii digitale

Servicii care pot fi furnizate prin comunicare digitală, respectiv internet, reţea de telefonie mobilă, precum şi alte asemenea, ce poate include furnizarea de informaţii digitale, respectiv date,
conţinut, precum şi alte asemenea şi/sau servicii de tranzacţionare. Acestea pot fi publice sau private, respectiv e-guvernare, e-banking, comerţ electronic, precum şi alte asemenea, servicii de
muzică, respectiv Spotify, precum şi alte asemenea, servicii de filme/televiziune, respectiv Netflix precum şi alte asemenea.Tehnologie digitală
Orice produs sau serviciu care poate fi utilizat pentru crearea, vizualizarea, distribuirea, modificarea, stocarea, preluarea, transmiterea şi primirea informaţiilor în formă digitală.
În acest context, termenul "tehnologii digitale" este folosit ca cel mai general concept, incluzând:
- reţele de calculatoare, respectiv internet, fără a se limita la acestea şi orice servicii online susţinute de acestea, respectiv site-uri web, reţele sociale, biblioteci online, fără a se limita la acestea;
- orice tip de software, respectiv programe, aplicaţii, medii virtuale, jocuri, fără a se limita la acestea, indiferent dacă sunt în reţea sau sunt instalate local;
- orice tip de hardware sau dispozitiv electronic/digital, respectiv calculatoare personale, dispozitive mobile, table digitale, precum şi alte asemenea şi orice tip de conţinut digital, respectiv fişiere,
ştiri, date fără a se limita la acestea.
În sensul cadrului DigCompEdu, categoria tehnologiilor digitale este împărţită în următoarele domenii: dispozitive digitale, resurse digitale - fişiere digitale şi software şi servicii online, date.

Resurse digitale

Termenul se referă la orice conţinut publicat în format ce poate fi citit/accesat de calculator. În contextul DigCompEdu, se face distincţie între resurse digitale şi date. În acest sens, resursele
digitale includ orice tip de conţinut digital care poate fi înţeles imediat de către un utilizator uman, în timp ce datele trebuie analizate, prelucrate şi/sau interpretate pentru a fi utilizate de cadrele
didactice.


Conţinut educaţional

Conţinut/conţinut digital relevant în context educaţional. Acest termen este mai larg decât cel al "resurselor educaţionale" prin aceea că include şi conţinut aferent procesului de predare,
respectiv comunicarea cu antepreşcolarii/preşcolarii/elevii/studenţii/alte persoane aflate în proces de învăţare, părinţii, colegii, conţinut cu caracter administrativ fără a se limita la acestea.


Resurse educaţionale deschise

Materiale didactice, de învăţare şi de cercetare în orice mediu digital sau de alt tip, care sunt în domeniul public sau care au fost puse în circulaţie în baza unei licenţe deschise ce permite accesul,
utilizarea, adaptarea şi redistribuirea gratuită de către alţii fără restricţii sau cu restricţii limitate.Analitica învăţării/Learning Analytics (LA)

Este un instrument educaţional care vizează îmbunătăţirea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a contextelor în care acestea se desfăşoară, prin măsurarea, colectarea, analizarea şi
feedback-ul cu privire la datele de urmărire a antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor/studenţilor/altor persoane aflate în proces de învăţare. Analitica învăţării reprezintă măsurarea, colectarea, analizarea şi raportarea datelor despre elevi/studenţi, cu scopul de a înţelege şi de a optimiza învăţarea şi mediile în care aceasta se desfăşoară persoană aflată în proces de învăţare.MVI (mediu virtual de învăţare)

Un mediu virtual de învăţare (MVI) este o platformă bazată pe web având în vedere aspectele digitale ale programelor de studiu, de regulă în cadrul instituţiilor de învăţământ. MVI-urile permit
participanţilor să fie organizaţi în cohorte, grupuri şi roluri; prezentarea resurselor, activităţilor şi interacţiunilor în cadrul cursului; prevederea diferitelor etape ale evaluării; raportarea privind
participarea. MVI-urile au un anumit nivel de integrare cu alte sisteme instituţionale.Wiki


Un site web sau o bază de date dezvoltată în colaborare de o comunitate de utilizatori, care permite oricărui utilizator să adauge şi să editeze conţinutul.Flipped classroom


Este un tip de învăţare mixtă în care elevii sunt iniţiaţi în conţinut acasă şi exersează la şcoală. Aceasta este invers faţă de practica obişnuită de a introduce un nou conţinut la şcoală, apoi de a le
da elevilor teme şi proiecte pe care să le realizeze în mod independent acasă.


Articol realizat de Monica Mureșan-Responsabil implementare, Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, adaptare text și postere Todica Gheorghiță-Vasile- Expert formare profesională
Sursa pozelor: www.canva.com


Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Nu v-am putut reconecta la Server. Va rugam accesati butonul Reincarcare. Reincarcare 🗙