Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Cadrul de competențe generale pentru profesioniștii în educație DigCompEdu și aplicarea lui pentru profesioniștii din formarea profesională

Postat 19/09/2022
Cadrul de competențe generale pentru profesioniștii în educație DigCompEdu și aplicarea lui pentru profesioniștii din formarea profesională
Pandemia de COVID 19 ne-a adus în situația de a trece, aproape peste noapte, la cursuri desfășurate online. Din experiență dobândită în această perioadă am constatat că sunt formatori care s-au pliat imediat pe acest tip de curs utiizand metode de formare noi, dar și formatori care nu s-au adaptat la aceste noi cerințe  și nu și-au dezvoltat competențele de comunicare, de partajare, de evaluare online.Iată însă că sistemul de educație, la fel de greu încercat și el introduce 6 domenii şi 22 de competenţe digitale cheie pentru evaluarea profesioniștilor în educație. Dintre domeniile propuse interesante pentru formatori sunt:

a) Domeniul 1 se adresează mediului profesional în sens larg şi vizează utilizarea tehnologiilor digitale de către cadrele didactice în interacţiunile lor profesionale cu colegi, ...studenţi/ alte persoane aflate în proces de învăţare, părinţi şi alte părţi interesate, pentru dezvoltarea profesională proprie şi în interesul organizaţiei.
b) Domeniul 2 abordează competenţele necesare pentru utilizarea, crearea şi partajarea eficientă şi responsabilă a resurselor digitale în cadrul procesului de predare şi învăţare.
c) Domeniul 3 se referă la modul de folosire a tehnologiilor digitale în procesul de predare şi învăţare.
d) Domeniul 4 se referă la utilizarea strategiilor digitale pentru îmbunătăţirea evaluării.
e) Domeniul 5 urmăreşte valorificarea potenţialului utilizării tehnologiilor digitale în dezvoltarea strategiilor de predare şi învăţare centrate pe elev.
f) Domeniul 6 detaliază competenţele pedagogice necesare pentru a facilita dobândirea competenţelor digitale de către ....studenţi/alte persoane aflate în stare de învăţare.

Nevoia de dezvoltare a unor competențe cheie, pentru a face întreg procesul mai atractiv este  clară și profesioniștii în formare, indiferent de domeniu, ar trebui să și le dezvolte pentru a putea livra cursuri online îmbunătăţind acest proces dar şi pentru a putea interacționa profesional mai bine cu colegii, și cursanții și orice alte persoane interesate implicate în procesul de formare.

Așadar, pentru a  dezvolta aceste 22 de competențe ar trebui să le cunoaștem mai întâi:

Domeniul 1:
 
Competenţa 1.1. Comunicare organizaţională- presupune utilizarea tehnologiilor digitale pentru a comunica înăuntrul și în afara organizației

Competenţa 1.2. Colaborare profesională- utilizarea tehnologiilor digitale pentru colaborarea cu profesionsiti în formare, schimburi de experiență și inovarea practicilor de formare

Competenţa 1.3. Practici reflexive – se referă la autoanaliza nivelului digital propriu evaluarea critică a nevoii și contribuția la dezvoltarea practicilor pedagogice digitale

Competenţa 1.4. Dezvoltare profesională continuă -utilizarea surselor şi resurselor digitale pentru dezvoltarea profesională continuă

 


Domeniul 2:
 
Competenţa 2.1. Selectarea resurselor digitale – formatorul ar trebui să identifice, să evalueze şi să selecteze resursele digitale pentru predare şi învăţare ținând cont de grupa, context,etc.

Competenţa 2.2. Crearea şi modificarea resurselor digitale – formatorul ar trebui să poată extinde şi modifica resursele existente cu licenţă deschisă (OER – open education resources) şi alte resurse atunci când acest lucru este permis

Competenţa 2.3. Gestionarea, protejarea şi partajarea resurselor digitale – formatorul ar trebui să fie în măsură să  organizeze conţinutul digital şi să îl pună la dispoziţia cursanților în condiții de confidențialitate.
 

Domeniului 3: Predare şi învăţare:

1) Competenţa 3.1. Predare presupune că profesionistul în educaţie:
  • Să planifice şi să utilizeze dispozitive şi resurse digitale în procesul de predare, astfel încât să sporească eficienţa activităţilor didactice;
  • Să gestioneze şi să dirijeze în mod adecvat strategiile digitale de predare;
  • Să experimenteze şi să conceapă noi modalităţi de organizare şi metode pentru predare

Competenţa 3.2. Consiliere - presupune că formatorul să poată utiliza tehnologiile şi serviciile digitale pentru a îmbunătăţi interacţiunea cu cursanții în vederea oferirii suportului adecvat în timpul livrării programului de formare și după.

Competenţa 3.3. Învăţare prin colaborare – formatorul ar trebui să utilizeze tehnologiile digitale pentru a promova şi a îmbunătăţi colaborarea cu cursanții și să încurajeze implicarea acestora

Competenţa 3.4. Învăţare autoreglată – tehnologia digitală va fi folosită de formator pentru a încuraja cursantul să-și planifice propiu parcurs de învățare, „să monitorizeze şi să reflecteze asupra propriei lor învăţări, să pună la dispoziţie dovezi ale progresului lor, să împărtăşească ideile lor şi să găsească soluţii creative”.

Domeniului 4: Evaluare:

Competenţa 4.1. Strategii de evaluare – evaluarea este foarte importantă în procesul de formare de aceea formatrul trebuie să utilizeze tehnologiile digitale pentru evaluarea formativă şi evaluarea sumativă, prin crearea unor instrumente digitale de evaluare diverse și inovative.

Competenţa 4.2. Analiza dovezilor – formatorul trebuie să utilizeze tehnologiilesi serviciile digitale pentru a analiza dovezile digitale furnizate de cursanți, pentru a documenta procesul de predare şi învăţare.

Competenţa 4.3. Feedback şi planificare – obtinearea unui feedback individualizat este importantă în procesul de formare așadar, formtorul trebuie să utilizeze tehnologiie digitale pentru a oferi un feedback individualizat şi prompt cursanților fiind astfel în măsură să-și îmbunătățească abordarea.
 

Domeniul 5: Implicarea elevilor:

Competenţa 5.1. Accesibilitate şi incluziune – formatorul trebuie să utilizeze tehnologiile digitale pentru a asigura un acces facil al cursanțllor la resurse

Competenţa 5.2. Diferenţiere şi personalizare - formatorul trebuie să utilizeze tehnologiile digitale pentru a răspunde nevoilor diferite de înățare ale cursanților chiar din aceeași grupă permițând acestoră să învețe în ritmul personal.

Competenţa 5.3. Implicarea activă- formatorul trebuie să utilizeze tehnologiile digitale pentru a încuraja implicarea activă şi creativă a cursanților ținând cont că adulții sunt o resursă de informații din viața reală.


 

Domeniul 6: Facilitarea dobândirii competenţelor digitale de către
antepreşcolari/preşcolari/elevi/studenţi/alte persoane aflate în proces de învăţare

Competenţa 6.1. Informare şi alfabetizare media – utilizând tehnologiile digitale formatorul va încuraja cursanții, să găsească informaţii şi resurse în medii digitale; să organizeze, să proceseze, să analizeze şi să interpreteze informaţiile; să compare şi să evalueze în mod critic credibilitatea şi exactitatea informaţiilor şi a surselor acestora.

Competenţa 6.2. Comunicare digitală şi colaborare – utilizând tehnologiile digitale formatorul va încuraja cursanții  să utilizeze eficient şi responsabil tehnologiile digitale pentru comunicare, colaborare şi participare civică.

Competenţa 6.3. Crearea de conţinut digital - utilizând tehnologiile digitale formatorul va încuraja cursanții să se exprime prin intermediul mijloacelor digitale, să modifice şi să creeze conţinut digital în diferite formate;

Competenţa 6.4. Utilizarea responsabilă - utilizând tehnologiile digitale formatorul va identifica aspecte care asigură bunăstării fizice, psihologice şi sociale a cursanților în contextul folosirii tehnologiilor digitale;

Competenţa 6.5. Rezolvarea problemelor de natură digitală - utilizând tehnologiile digitale formatorul vă  integra activităţi de învăţare, teme şi evaluări care solicită cursanților  să identifice şi să rezolve probleme tehnice sau să transfere cunoştinţele tehnologice în mod creativ, în situaţii noi.

Așadar, formatorii implicați în formarea profesională vor fi nevoiți să-și dezvolte competențele de utilizare a tehnologiilor digitale ținand pasul cu o explozie a acestora, cu schimbarea radicală a proceselor de formare prin digitalizarea lor totală sau pațială.
Aceste abilități și competențe vor fi absolut necesare pentru formatori într-o lume care devine digitală pentru a nu fi afectați de acel digital divide care va afecta, foarte curând acei formatori care nu se vor plia pe noile cerințe.Articol realizat de Monica Mureșan-Responsabil implementare, Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, adaptare text și postere Todica Gheorghiță-Vasile- Expert formare profesională
Sursa pozelor: www.canva.com


Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Nu v-am putut reconecta la Server. Va rugam accesati butonul Reincarcare. Reincarcare 🗙