Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal- Formarom

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal- Formarom

Noțiuni de bază în implementarea regulamentului general privind protecția datelor (nr. 679/2016) este un curs de inițiere, organizat online sau fizic de către furnizorul de formare profesională Formarom.

 
Tip de curs:Neacreditat
Modul de predare:Online
Domeniu:Protectia datelor

Structura cursului

Cuprinde 14 tematici cu privire la protecția datelor :

 1.  Prezentarea legislației UE aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal inclusiv Regulamentul General (UE) privind protecția datelor 679/2016
 2. Prezentarea legislației naționale aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal
 3. Termeni specifici utilizați în domeniul protecției datelor cu caracter personal
 4. Consimțământul. Mod de exprimare. Situații când acesta nu este necesar
 5. Categorii speciale de date cu caracter personal. Prelucrare si interdicții
 6. Drepturile persoanei vizate. Măsuri pe care trebuie să le ia operatorul pentru respectarea acestora
 7. Evidențele privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Cine este obligat să le țină, actualizeze, verifice
 8. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal. Desemnare. Competențe. Rol și responsabilități Cod ocupational COR
 9. Asigurarea securității prelucrarii datelor cu caracter personal
 10. Evaluare riscuri. Codul de conduita. Audit. Certificare și organisme de certificare. Incidente privind securitatea datelor cu caracter personal. Măsuri luate de operator în cazul producerii riscului Breșe de securitate
 11. Controlul prelucrării datelor cu caracter personal. Autorități de supraveghere europene și naționale. Atribuțiuni și competențe. Notificări obligatorii ale operatorilor. Plângeri
 12. Transferul transfrontalier de date cu caracter personal. Principii. Garanții. Reguli corporatiste obligatorii. Cazuri când este obligatorie notificarea în cazul transferului transfrontalier
 13. Organisme și instituții europene cu responsabilități pe linia protecției datelor cu caracter personal
 14. Căi de atac. Răspunderi și sancțiuni – infracțiuni și contravenții.

Detaliile cursului

Funcțiile cursului

Tematici: 14

Neacreditat

Nr de ore: 4 ore

Online pe aplicația Zoom/
fizic pentru un număr minim de 15 persoane

Nivel: inițiere

https://formarom.ro/

Preț: 350 de lei

adeverință furnizată de Formarom

Certificare:
O dată ce ai finalizat cursul vei avea posibilitate de a obține o adeverință furnizată de Formarom. 


Platformă de acces: Zoom

Date de contact la adresa web: https://formarom.ro/
 
Articol adaptat de Todica Gheorghiță-Vasile-Expert formare profesională, Asociația Inceptus România. 
Sursa pozelor: Formarom și www.canva.com

Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Nu v-am putut reconecta la Server. Va rugam accesati butonul Reincarcare. Reincarcare 🗙