Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

POCU - Oportunități de finanțare pentru Furnizori autorizați de formare profesională

Postat 22/09/2022
 POCU - Oportunități de finanțare pentru Furnizori autorizați de formare profesională
Programul Operațional Capital Uman vine în sprijinul  șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrători vârstnici (55-64 de ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație prin lansarea în data de 20 septembrie a apelului competitiv „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.1. & Obiectivul specific: 3.4.
 

Când se pot depune proiectele?

Data limită de depunere a proiectelor este: 20 septembrie 2022 – 20 octombrie 2022, ora 16.00.

Care sunt tipurile de solicitanți și parteneri eligibili?
 1. Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă - acreditați;
 2. Furnizori autorizați de formare profesională – autorizați;
 3. Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, acreditate;
 4. Asociații și fundații – persoane juridice de drept privat;
 5. Organizații sindicale (sindicate, federații sindicale, confederații sindicale sau uniuni sindicale teritoriale) - persoane juridice de drept privat;
 6. Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale) - persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial;
 7. Camere de Comerţ şi Industrie – persoane juridice de utilitate publică, organizații autonome, neguvernamentale, fără scop patrimonial;
 8. Universități
 9. Parteneriate ale solicitanților menționați mai sus.
Solicitanții pot depune proiecte individual sau în parteneriat.

Care este valoarea finanțării?
 
Alocarea totală este de 60.000.0000 euro, iar valoarea maximă a proiectului este de 1.000.000 euro (criteriu de eligibilitate).

Cine poate face parte din grupul țintă?

În cadrul prezentului apel de proiecte grupul țintă eligibil va cuprinde șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilități, persoanele cu nivel redus de educație.
*Valoarea minimă a grupului țintă pentru un proiect este minim 100 persoane
 Ce activități sunt eligibile în cadrul  proiectului?

Sunt eligibile următoarele activități:
 1. ACTIVITATEA 1 (activitate relevantă și obligatorie): Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 2. ACTIVITATEA 2 (activitate relevantă și obligatorie): Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. ACTIVITATEA 3 (activitate relevantă): Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;
 4. ACTIVITATEA 4 (activitate suport): Activități de acompaniere, adresate exclusiv persoanelor cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil” (conform Procedurii de lucru aprobată prin Ordinul Președintelui ANOFM1, în vederea sprijinirii acestora pentru participarea la activitățile proiectului.

Unde putem găsi informații suplimentare?
Articol realizat de Todica Gheorghiță-Vasile-Expert formare profesională, Asociația Inceptus România
Sursa pozelor: www.canva.com


Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Nu v-am putut reconecta la Server. Va rugam accesati butonul Reincarcare. Reincarcare 🗙