Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

PEO - Stagii de practică studenți

Postat 25/09/2023
PEO - Stagii de practică studenți
“Stagii studenți“ este un nou apel finanțat în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021-2027. Prin această nouă oportunitate destinată studenților, programul își propune să crească accesul absolvenților pe piața muncii și să faciliteze procesele de învățare și dezvoltare educațională și profesională pe tot parcursul vieții.
Scopul acestui apel de proiecte este de a crește rata de participare a absolvenților de studii universitare  la programe/stagii de practică/mentorat, internship-uri, care să le faciliteze inserția pe piața muncii. Mai specific, se urmărește ca studenții să fie conectați cu medii profesionale relevante pentru pentru piața muncii în care vor activa, prin dobândirea de valori profesionale și competențe-cheie (inclusiv competențe de antreprenoriat și digitale).

Cand se pot depune proiectele?

Depunerea proiectelor  pentru acest apel se va realiza în cadrul sistemului informatic MySMIS2021, iar perioada de depunere este 18.08.2023 - 27.11.2023.

Cine poate aplica pentru a implementa aceste proiecte?
  • Instituții de învățământ superior publice și private, acreditate
  • Angajatorii publici sau privați
Care este valoarea finanțării acestor proiecte?

Bugetul alocat apelurilor de proiecte este de 68.966.912,00 euro, din care contribuția UE este de 55.500.000,00 euro FSE+), repartizat la nivelul categoriilor de regiuni după cum urmează:
  • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Vest și Centru), suma totală disponibilă este de 62.029.412,00 euro
  •  pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 6.937.500,00 euro, din care contribuția UE este de 2.775.000,00 euro
Cărui grup de persoane îi este destinat acest apel de proiecte?
  • Studenți (înmatriculați ca studenți in instituții de învățământ superior acreditate publice sau private, cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani și care au domiciliul în regiunea vizată de proiect
Care sunt regiunile vizate în acest apel de proiecte?

Regiunile de implementare ale prezentului apel de proiecte sunt:
  • regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Vest și Centru
  • regiunea dezvoltată București Ilfov


Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Nu v-am putut reconecta la Server. Va rugam accesati butonul Reincarcare. Reincarcare 🗙