Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

PEO - Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban

Postat 23/08/2023
PEO - Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban
„Într-o lume care se schimbă foarte repede, singura strategie care îți garantează eșecul, este neasumarea riscurilor.”- Mark Zuckerberg

Una din primele acțiuni și unul din primele programe accesibile ale noului Program European de Finanțare, cel pentru Educație și Ocupare (POE) 2021-2027 este apelul competitiv „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban“, 
Prioritate: Antreprenoriat și economie socială
Obiectiv specific: ESO4.1. Acțiunea 4.a.2 Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului


Antreprenoriatul Social a devenit o soluție globală, adaptată și flexibilă la nevoile comunității actuale. De exemplu, în contextul pandemiei, rolul și nevoia antreprenoriatului social a devenit și mai evident, fiind un Model Economic Hibrid care îmbină instrumentele din business-ul clasic cu misiunea socială caracteristică organizațiilor non-profit.

Alocarea financiară a apelului de proiecte este de 109.467.647,00 euro din care: 104.917.647 ,00 euro aferenți regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru Sud Muntenia Sud Vest Oltenia Sud Est Nord-Est Nord-Vest și Vest) ȘI 4.550.000 ,00 euro aferenți regiunii mai dezvoltate București-Ilfov.

Solicitanți/parteneri eligibili sunt administratori ai schemei pentru entități ale economiei sociale „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban”, respectiv:

a) entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale;
b) entități relevante, respectiv: furnizori de formare profesională autorizați publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizații sindicale şi organizații patronale, asociații profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri;
c) autorități publice centrale sau locale, exclusiv în calitate de parteneri, în parteneriat cu toate categoriile de entități eligibile menționate la lit. a) si b) de mai sus.

Proiectele pot fi depuse prin Sistemul informatic MySMIS2021 începând cu data de 18.08.2023, ora 16.00, până în data de 13.11 .2023, ora 16.00.

 

CONDIȚIILE PENTRU A FI UN ANTREPRENOR SOCIAL (Grup Țintă)
 

Pentru obținerea unei finanțări de aproximativ 60.000 de euro, persoanele persoanele interesate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Sunt în căutarea unui loc de muncă;

 • Sunt Tineri cu vârsta de peste 30 ani;

 • Sunt șomeri, șomeri de lungă durată;

 • Aparțin grupurilor dezavantajate pe piața muncii (cu nivel educațional scăzut, cu dizabilități, cu copii în întreținere, cu statut socio-economic scăzut etc);

 • Sunt inactive; 

 • Au domiciliul în Zona Urbană a uneia din regiunile mai puțin dezvoltate (Sud Vest Oltenia, Sud Est, Sud Muntenia, Nord Est, Nord Vest, Vest și Centru);

 • Pot să asigure o cofinanțare* proprie de minimum 10% din valoarea totală.

*Cofinanțarea proprie poate fi asigurata doar în bani! Se va acorda punctaj suplimentar planurilor de afaceri care prevad o cofinanțare proprie mai mare de 10% din valoarea sprijinului financiar primit, dar max 30% din valoare totală. 

Care sunt activitățile eligibile?

Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale
 

 • Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului

 • Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin

 • Derularea  programelor de formare antreprenorială 

 • Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale (activitate relevantă)

 • Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului (activitate relevantă și obligatorie);

 • Furnizarea, de către administratorul schemei pentru entitățile sociale, a serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri

 • Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului (activitate obligatorie)

Etapa I de implementare se finalizează odată cu semnarea Contractelor de subvenție, Durata de implementare etapei I este de maximum 12 luni de la data de începere a perioadei de implementare a proiectului
Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze în cadrul întreprinderilor nou înființate numărul minim de persoane pe care s-a obligat să le angajeze, conform Planului de afaceri, la cel târziu 4 luni de la finalizarea Etapei I.
Ajutorul de minimis se va putea acorda în maximum trei transe, luând în considerare prevederile planurilor de afaceri depuse Prima transa va reprezenta  maximum 50% din valoarea totala a finanțării nerambursabile solicitate de către întreprinderea sociala.

 

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale

 • Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul;

 • Monitorizarea funcționării și dezvoltării entităților de economie socială finanțate (activitate obligatorie).

Durata de implementare a etapei II este de minimum 14 luni dar nu mai mult de 18 luni de la finalizarea Etapei I.
După obținerea atestatului de întreprindere sociala, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea (pe durata implementării proiectului, în Etapa II) pentru o perioada de minim 14 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială la care se adaugă o perioadă minimă obligatorie de 6 luni de sustenabilitate, ulterior finalizării implementării proiectului.

 

Fun Facts..

 • Ideea de Social Business este prima dată atestată în anii 1700, în Mali (Africa) când regele Mansa a hotărât să-și reinvestească profitul (excedentul de venit) obținut din comerț și negoț în comunitate, pentru construirea de școli, librării, etc. Acest demers a condus la o prosperitate economică multiplicată din acea perioadă în regiune.

 • În Senegal, 18,1% din populația țării este antrenată în inițiative de antreprenoriat social;

 • În SUA, 89% din totalul afacerilor sociale au fost înființate începând cu anul 2006, iar 22% dintre întreprinderile sociale înregistrează venituri de peste 2 milioane dolari.

 • Potrivit Raportului Thomson Reuters , primele 5 țări incluse în topul celor mai bune țări în care să fii antreprenor social sunt: Canada, Australia, Franța, Belgia, Singapore;

 • Economia Socială reprezintă, în noile state membre ale UE precum România, un sector mic, emergent, în care lucrează sub 2% din populația activă, deși putem fi extrem de creativi. De exemplu, în anul 2018 o echipă de români a reușit să câștige 1 din cele 3 premii la cel mai mare concurs de Inovare Socială din Europa, EUSI, cu proiectul CareerBus.

 • Aproape nouă din zece întreprinderi sociale sunt asociații sau fundații, în timp ce numărul cooperativelor, atelierelor protejate, întreprinderilor sociale de inserție este foarte scăzut (12,6%).

 • Harta Întreprinderilor Sociale din România, publicată de ANOFM din iunie 2023, ne arată că numărul cel mai mare de Întreprinderi Sociale ACTIVE sunt în județul Alba (313), în județul Maramureș (163), în județul Cluj (155) iar cele mai puține în Sălaj (10), în Bistrița-Năsăud (6)  și București (4)

 • Conform ultimului Barometru al Economiei Sociale, cea mai frecventă forme juridică de înființare și organizare a întreprinderilor sociale este persoana juridica cu scop lucrativ, Societatea comercială (87.17%);

 • Conform aceluiași Barometru, principalele Misiuni Sociale ale Întreprinderilor sociale din România sunt: Integrarea în muncă a grupurilor defavorizate - 51.4%, Servicii sociale de interes general SIG (cum ar fi îngrijirea pe termen lung a persoanelor în vârstă, a persoanelor cu dizabilități, etc.) - 39.4%, Activități culturale, turistice, de dezvoltare a tinerilor și de oportunități, activități sportive și recreative -18.3%, etc.

 • 64% din consumatorii romani sunt dispuși să plătească în plus pentru un produs care creează locuri de muncă persoanelor din categorii defavorizate și sprijină dezvoltarea comunităților locale. Dintre aceștia, 79% ar scoate din buzunar cu 6% - 10% mai mult, mai ales daca ar avea certitudinea că surplusul va fi utilizat cu adevărat pentru cauze sociale.

 • Un program similar, de finanțare a unor întreprinderi sociale nou înființate în limita a 100.000 de euro, a fost lansat și în septembrie 2019. Diferența între cele două programe (2019 și prezent) constă în creșterea numărului minim de angajați de la 2 la 4 și cofinanțare – care devine obligatorie, în prezent.  



Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Nu v-am putut reconecta la Server. Va rugam accesati butonul Reincarcare. Reincarcare 🗙