Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Innotech student-Oportunități de finanțare pentru studenți prin programul POCU

Postat 20/10/2021
Innotech student-Oportunități de finanțare pentru studenți prin programul POCU
Programul Operațional Capital Uman vine în sprijinul studenților și doctoranzilor cu un apel de finanțare ce are ca obiectiv susținerea tinerilor, viitori antreprenori, în lansarea unei afaceri cu sprijinul fondurilor europene. Se urmărește creșterea gradului de ocupare al absolvenților de învățământ superior în domeniile de activitate identificate ca fiind de viitor în vederea dezvoltării unei economii competitive bazată pe cunoaștere.

„Innotech Student” este un apel de finanțare dedicat studenților ce are ca obiectiv susținerea tinerilor, viitori antreprenori, în lansarea unei afaceri cu sprijinul fondurilor europene prin Programul Operațional Capital Uman. 

Când se pot depune proiectele?

Perioada pentru depunerea proiectelor a fost: 22 iulie 2020 – 30 septembrie 2020. 

AM POCU a publicat în 7 mai 2021  lista intermediară a proiectelor selectate la finanțare, în care se regăsesc doar 3 proiecte, al căror punctaj este de 100 de puncte. Cele trei proiecte vor fi implementate de două universități din Regiunea Vest și o universitate din Regiunea Nord-Est. 

Au existat promisiuni la lansarea programului de o suplimentare a bugetului pentru acest apel, de până la 150 milioane de euro, pentru a avea acces studenții din întreaga țară. 

Lista intermediară a proiectelor selectate la finanțare și lista intermediară a proiectelor aflate pe lista de rezervă le puteți găsi aici.

 
Care au fost aplicanții eligibili?
 • Instituții de învățământ superior publice și private, acreditate;
 • Școli doctorale și graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate între acestea și sectorul privat/ centre de CDI;
 • Institute/ centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române;
 • Academia Română;
 • Asociații profesionale;
 • Camere de comerț și industrie;
 • Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială;
 • Furnizori de formare profesională continuă autorizați, publici și privați;
 • Organizații sindicale și patronate;
 • Membri ai Comitetelor Sectoriale și Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
 • ONG- uri;
 • Parteneriate între categoriile mai sus menționate;

*Propunerile de proiecte au putut fi transmise atât individual, cât și în parteneriat

Care este valoarea finanțării unui plan de afaceri?

Valoarea grantului este cuprinsă între 40.000- 200.000 euro nerambursabili
Cine poate face parte din grupul țintă?

 • Studenți, licență sau master – înmatriculați, la data intrării în operațiune în cel puțin anul 2 din ciclul licență;
 • Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat;
 • Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați, la data intrării în operațiune, în cel puțin anul 2 de studii.
*Valoarea minimă a grupului țintă pentru un proiect: minim 300 persoane

Care este valoarea eligibilă a unui proiect?

Valoare eligibilă: maximum 2.000.000 euro, din care:

 • minimum 65% subvenții pentru înființarea afacerilor (sub incidența ajutorului de minimis) cu o finanțare nerambursabilă de 100% 
 • maximum 35% din bugetul proiectului pentru cheltuieli care nu fac obiectul schemei de ajutor de minimis
 •  Care au fost regiunile de dezvoltare vizate?

Cererile de finanțare au vizat grupuri țintă cu domiciliul/ reședința în regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord- Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru.

În cazul persoanelor cu domiciliul în regiunea București-Ilfov se poate acorda finanțarea cu mențiunea că dezvoltarea afacerilor sprijinite se va realiza EXCLUSIV în regiunile de implementare a proiectului. Prin urmare, sediul social și punctele de lucru aferente activităților economice sprijinite vor fi situate în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, menționate anterior.
 
Unde putem găsi informații suplimentare?

Pentru a fi la curent cu cele mai noi informații legate de acest apel, vă invităm să vizitați site-ul https://mfe.gov.ro/  site-ul proiectelor câștigătoare. 
Articol realizat de Todica Gheroghiță-Vasile-Expert formare profesională, Asociația Inceptus România
Sursa pozelor: www.canva.com
https://www.pexels.com/photo/three-persons-sitting-on-the-stairs-talking-with-each-other-1438072/
https://www.facebook.com/InceptusRomania/photos/a.367739926612079/3427670630618978/  


Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Nu v-am putut reconecta la Server. Va rugam accesati butonul Reincarcare. Reincarcare 🗙