Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Finanțări pentru trainingul angajaților din sistemul de învățământ

Postat 20/10/2021
Finanțări pentru trainingul angajaților din sistemul de învățământ

„Educație nonformală în sistem outdoor” este un nou apel de finanțare aflat în consultate publică, dedicat elevilor din învățământ preuniversitar, (ISCED 1-3), în special elevi din grupurile vulnerabile și personal didactic și de sprijin din învățământul preuniversitar de nivel primar, gimnazial și secundar inferior (ISCED 1-3).

Obiectivul finanțăriii este reducerea părăsirii timpurii a școlii  prin măsuri integrate de prevenire (O.S. 6.3) și îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor  și a unei școli incluzive (O.S.6.6) cu sprijinul fondurilor europene prin Programul Operațional Capital Uman.


 

Pe lângă educația formală care are un rol esențial în viața comunității, educația nonformală aduce plus valoare pentru reducerea efectelor fenomenului de abandon și părăsire timpurie a școlii pentru grupurile defavorizate, având o structură curriculară nedefinită strict într-un cadru formal și, mai ales, decisă de participanții la acest tip de educație.  


Când se pot depune proiectele?

Noul apel se află în consultare publică. Urmează să fie anunțată perioada de aplicare.

Care sunt aplicanții eligibili?

 • Inspectoratele Școlare Județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București (organisme aflate în subordinea Ministerului Educației);
 • Instituţii de învăţământ (ISCED 1-3) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională;
 • Agenţii, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Educației şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calității în învățământul preuniversitar;
 • Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi;
 • Instituţii de cult şi asociaţii religioase;
 • ANP şi instituţii subordonate;
 • Instituţii/agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale;
 • APL cu atribuții în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar;
 • ONG.

*Propunerile de proiecte pot fi transmise doar în parteneriat, constituit din două sau mai multe entități.
Care este valoarea finanțării ?

Bugetul alocat este de  15.040.000 euro (contribuția UE + contribuția națională), iar distribuția la nivelul celor două categorii de regiuni este următoarea: 

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 13.120.000 euro, din care contribuția UE este de 11.152.000 euro (85%), iar contribuția națională este de 1.968.000 euro (15%).
 • pentru regiunea mai dezvoltată București-Ilfov, suma totală disponibilă este de 1.920.00 euro, din care contribuția UE este de 1.536.000 euro (80%), iar contribuția națională este de 384.000 euro (20%).

Cine poate face parte din grupul țintă?

 • Elevi (din învăţământul preuniversitar, ISCED 1-3), în special elevi din grupurile vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității rome, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilități, elevi din comunitățile dezavantajate socio-economic;
 • Personal didactic din învățământul preuniversitar de nivel primar, gimnazial și secundar inferior (ISCED 1-3);
 • Personal de sprijin din școli de nivel primar, gimnazial și secundar inferior (ISCED 1-3).

*Valoarea minimă a grupului țintă pentru un proiect este minim 300 de elevi și 30 de profesori
 

Care sunt regiunile de dezvoltare vizate?

Proiectele depuse în cadrul acestui apel de proiecte se vor realiza și implementa la nivel județean.

Pentru a fi la curent cu cele mai noi informații despre acest apel aflat în consultare publică privind finanțările nerambursabile, vă invităm să vizitați site-ul finanțatorului: aici.

Articol realizat de Todica Gheroghiță-Vasile-Expert formare profesională, Asociația Inceptus România
Sursa pozelor: www.canva.com


Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Nu v-am putut reconecta la Server. Va rugam accesati butonul Reincarcare. Reincarcare 🗙