Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Ioan Orza participant Instructor preparator formare Bistrița

Postat 09/03/2023
Ioan Orza participant Instructor preparator formare Bistrița

Cursul de INSTRUCTOR PREPARATOR FORMARE  a vizat următoarele obiective exprimate în competențe profesionale:

✅Proiectarea activităţilor de formare;
✅Asigurarea managementului procesului de instruire;
✅Evaluarea activităţilor de formare;
✅Asigurarea funcţionalităţii utilajelor şi echipamentelor specifice din atelierele/laboratoarele de lucru;
✅Integrarea TIC în formare;
✅Consilierea formabililor;
✅Dezvoltarea instituţională a organizaţiei şi dezvoltarea de parteneriate organizaţie comunitate;
✅Asigurarea managementul carierei şi al dezvoltării personale;


 

👉Cursul a fost organizat de către Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud în cadrul proiectului ATELIERUL DE ÎNVĂȚARE:

 Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară: 6 – Educație și competențe

Apel proiecte: Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii

Titlul proiectului: Atelierul de învățare

Cod proiect: POCU/726/6/12/135909 

Cursul s-a finalizat cu succes pentru toți participanții care au obținut certificatelor cu recunoaștere națională pentru competențele dobândite.

Tipul programului: specializare, cod COR 333304

Domeniul ocupational: Tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic
 

Tipul de certificat obținut:  certificat de absolvire, recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației, care conferă toate drepturile conform legislației în vigoare. Diploma de Instructor preparator formare este valabila în toată Uniunea Europeană și în statele cu care România a încheiat acorduri în privința echivalării calificărilor. Certificatul de absolvire este însoțit de suplimentul descriptiv în care sunt trecute competentele obținute.

Durata cursului: 40 de ore


Articol realizat de Todica Gheorghiță-Vasile, expert formare profesională
Film realizat de Bogdan Ilieșiu
Protagonist: Ioan Orza participant curs Instructor preparator formare


Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Nu v-am putut reconecta la Server. Va rugam accesati butonul Reincarcare. Reincarcare 🗙