Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Consultanță- prelucrare a datelor cu caracter personal- Formarom

Consultanță- prelucrare a datelor cu caracter personal- Formarom

Oferim consultanță în implementarea procedurii de prelucrare a datelor cu caracter personal, la nivelul instituțiilor publice sau a agenților economici, adaptată la nivelul și activitatea fiecărei entități.
 
Tip de curs:Neacreditat
Modul de predare:In sală/online
Domeniu:Consultanță

Structura cursului

Calendarul implementării presupune următoarele etape :

 1. Numirea responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal (DPO)
 2. Actualizarea fișei postului conducătorului operatorului
 3. Actualizarea fișei postului responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal
 4. Identificarea bazelor de date utilizate la nivelul operatorului
 5. Identificarea tuturor utilizatorilor
 6. Instruirea utilizatorilor
 7. Completarea fișei postului utilizatorilor
 8. Luarea angajamentelor de confidențialitate pentru toți utilizatorii
 9. Stabilirea bazelor de date și a tipurilor de prelucrare a datelor pentru fiecare utilizator
 10. Întocmirea evidențelor de prelucrarea datelor cu caracter personal-stabilirea bazelor de date:
 • -stabilirea scopurilor și mijloacelor de prelucrare pentru fiecare baza de date
 • -stabilirea categoriilor de date care se prelucrează pentru fiecare baza de date
 • -stabilirea bazei legale de prelucrare a datelor cu caracter personal
 • -stabilirea perioadelor de prelucrare
 • -stabilirea categoriilor de persoane vizate
 • -stabilirea categoriilor de persoane vizate
 • -stabilirea destinatarilor, terților, destinatarilor transfrontalieri
 • -stabilirea categoriilor de prelucrări
      11. Verificarea respectării principiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal
      12. Stabilirea bazelor de date pentru care este necesar consimțământul persoanelor vizate
      13. Informarea persoanelor vizate și completarea formularelor de consimțământ și informare
      14. Stabilirea împuterniciților operatorului și a bazelor de date la care au acces, întocmirea evidențelor de prelucrare aferente
      15. Încheierea protocoalelor de prelucrare cu împuterniciții operatorului
      16. Stabilirea bazelor de date pentru care operatorul este împuternicit al altor operatori și întocmirea evidențelor de prelucrare aferente
      17. Întocmirea și implementarea procedurii interne(politicii de protecție a datelor)
      18. Întocmirea ghidului de exercitare a drepturilor persoanelor vizate
      19.Evaluarea riscurilor privind protecția datelor cu caracter personal
      20. Întocmirea documentelor de evaluare a situațiilor când se impune informarea persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor conform art. 5 din Legea 190/2018
      21. Instruirea privind întocmirea registrelor de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal
      22. Instruirea privind completarea formularelor de breșă și raportarea incidentelor pe linia protecției datelor cu caracter personal
      23. Punerea la dispoziția operatorului a temelor de pregătire în domeniul protecției datelor cu caracter personal
      24. Întocmirea formularelor și a modelului de raport de audit pe linia protecției datelor cu caracter personal
      25. Stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice pe care trebuie să le ia operatorul pe linia protecției datelor cu caracter personal

Link de acces/website furnizor de formare - FORMAROM:
https://formarom.ro/consultanta/

 
Pentru înscriere e nevoie să contactați furnizorul de formare.
Articol realizat de Todica Gheorghiță-Vasile-Expert formare profesională, Asociația Inceptus România
Sursa pozelor: site Formarom, www.canva.com

Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Nu v-am putut reconecta la Server. Va rugam accesati butonul Reincarcare. Reincarcare 🗙