Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Anunț privind reluarea concursului de acordare premii pentru angajare

Postat 21/11/2023
Anunț privind reluarea concursului de acordare premii pentru angajare
Având în vedere faptul că în urma evaluării și publicării rezultatelor concursului mai sunt disponibile 57 de premii în valoare de 3.184 RON, ASOCIAȚIA INCEPTUS ROMÂNIA în calitate de Lider de Parteneriat al proiectului „Atelierul de învățare, Ediția II-a”, responsabil de organizarea concursului de acordare a premiilor de angajare, anunță

reluarea concursului de acordare a premiilor pentru angajare în cadrul proiectului „Atelierul de învățare, Ediția II-a”, cod SMIS 157164, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Concursul se adresează persoanelor
 • înregistrate în grupul țintă eligibil al proiectului;
 • participante la unul din programele de formare organizate în cadrul proiectului;
 • care îndeplinesc criteriile de acordare a premiilor pentru angajare;
 • care nu au participat la prima fază de concurs, respectiv care fac dovada obținerii unui loc de muncă în perioada 7 noiembrie – 11 decembrie 2023;
Calendarul fazei II de concurs este următorul:
FAZA II Înscriere 22.11.2023-11.12.2023
Evaluare administrativă și de eligibilitate continuu, pe toată durata perioadei de concurs
Evaluare tehnică continuu, pe toată durata perioadei de concurs
Publicare rezultate înainte de contestații 12.12.2023
Contestații 13.12.2023 – depunere până la ora 12.00
Publicare rezultate finale 14.12.2023, ora 12.00

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
 
 1. Dovada de absolvire a cursului
  • Copie simplă după adeverință emisă de Furnizorul de Formare Profesională – CORPORACTIVE CONSULTING SRL
SAU
  • Copie simplă Certificat de calificare
 1. Dovada de angajare
  • Copie simplă Contract de muncă însoțit de Fișa de post
  • Extras Revisal din care să poată fi dovedită înregistrarea contractului de muncă
 2. Declarație pe propria răspundere a participanților la concursul de acordare a premiului de angajare – Anexa 10, disponibilă aici: https://drive.google.com/file/d/1Iu5iEgWOyO8dU5Hge4NWxBRwJfg8KTM_/view?usp=sharing

Dosarele de concurs vor putea fi depuse electronic sau fizic, după cum urmează:
 1. Electronic:
 • prin e-mail, la adresa atelieruldeinvatare@gmail.com;
 • prin aplicația de Whatsapp (orice număr furnizat de experții proiectului)
 1. Fizic:
 • la sediul Asociației INCEPTUS România (strada Anatole France, nr. 22, Cluj-Napoca);
 • prin experții proiectului, dacă aceștia comunică detaliile unei întâlniri în acest sens, în prealabil;
 • prin poștă/curier la sediul Asociației INCEPTUS România (strada Anatole France, nr. 22, Cluj-Napoca) cu confirmare de primire;

Dosarele vor putea fi depuse fizic nu mai târziu de ora 16.00 a ultimei zile de concurs și nu mai târziu de ora 23:59 electronic.
Dosarele de concurs vor fi înregistrate în Registrul electronic de evidență al înscrierilor pentru concursul de premiere pentru angajare, Anexa 1.
Dosarele primite după data limită de depunere vor fi declarate neconforme în etapa de Evaluare Administrativă și de Eligibilitate.

Dosarele transmise după data limită de depunere vor fi declarate neconforme!

Concursul de acordare a premiilor pentru angajare presupune parcurgerea următoarelor etape:
 • Etapa 1: Înscrierea participanților la concurs
 • Etapa 2: Evaluarea Administrativă și de Eligibilitate
 • Etapa 3: Evaluarea tehnică
 • Etapa 4: Publicarea rezultatelor finale
 
ATENȚIE!
În cadrul prezentului concurs un participant poate depune un singur dosar de înscriere.

Mai multe informații legate de condițiile de participare și de eligibilitate pentru înscrierea la concurs, conținutul dosarului de concurs, modalitatea de depunere, modalitatea și criteriile de evaluare, modalitatea de afișare/comunicare a rezultatelor, modalitatea de soluționare a contestațiilor se regăsesc în Metodologia DE ACORDARE A PREMIILOR ȘI SPRJINULUI ÎN NATURĂ PENTRU ANGAJARE în cadrul proiectului „Atelierul de învățare, Ediția II-a” /  SMIS 157164: https://drive.google.com/file/d/1vEkgdRaD7thG2gYCeuecqxmEepsX4TdP/view?usp=sharing

Detalii suplimentare privind concursul de planuri de afaceri pot fi solicitate și prin e-mail, la adresa: atelieruldeinvatare@gmail.com sau la unul dintre următoarele numere de telefon:
0749335592-Andreea Anton, Responsabil implementare/Coordonator proiect
0745605361-Andrei Pop, Manager proiect

Mult succes!

 


Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Nu v-am putut reconecta la Server. Va rugam accesati butonul Reincarcare. Reincarcare 🗙