Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Anunț privind deschiderea fazei II a perioadei de depunere a dosarelor pentru acordarea sprijinului în natură

Postat 21/11/2023
Anunț privind deschiderea fazei II a perioadei de depunere a dosarelor pentru acordarea sprijinului în natură
ASOCIAȚIA INCEPTUS ROMÂNIA în calitate de Lider de Parteneriat al proiectului „Atelierul de învățare, Ediția II-a”, responsabil de acordarea sprijinului în natură pentru participanții la activitățile de formare profesională și evaluare de competențe dobândite în context informal/nonformal (subactivitățile A2.1 și A3.1 din cadrul proiectului) anunță

Deschiderea fazei a II-a de depunere a dosarelor pentru acordarea sprijinului în natură în cadrul proiectului „Atelierul de învățare, Ediția II-a”, cod SMIS 157164, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 începând cu data de 22.11.2023
Sprijinul în natură se adresează:
 • Persoanelor înregistrate în grupul țintă eligibil al proiectului, participante la unul din programele de formare organizate în cadrul proiectului și care îndeplinesc criteriile de acordare a sprijinului în natură;
 • Persoanelor înregistrate în grupul țintă eligibil al proiectului, participante la evaluarea de competențe dobândite în contexte non-formale si informale

Sprijinul în natură este format din pachet personalizat de echipament de lucru, ce poate conține articole de îmbrăcăminte și încălțăminte / alte articole materiale care vor sprijini beneficiarul în derularea activității profesionale.  

Noua perioadă de depunere a dosarelor este 22.11.2023-11.12.2023

Dosarul va conține următoarele documente:

Pentru participanții la programele de formare se va depune în copie simplă unul dintre următoarele documente:
  • Adeverință emisă de Furnizorul de Formare Profesională – CORPORACTIVE CONSULTING SRL
  • Certificat de absolvire a cursului de calificare
Pentru participanții la evaluare de competențe se va depune în copie simplă unul dintre următoarele documente:
 • Certificat de atestare a competențelor dobândite
 1. Dovada de angajare
  • Copie simplă Contract de muncă însoțit de Fișa de post
  • Extras Revisal din care să poată fi dovedită înregistrarea contractului de muncă
 2. Solicitare de acordare sprijin în natură – Anexa 12, disponibilă aici: https://drive.google.com/file/d/16aQD7pb43F91x47o7sQhMwE8qiqDUWu7/view?usp=sharing
Fiecare dosar va trebui să conțină Solicitarea de acordare a sprijinului în natură. Solicitarea va cuprinde și detaliile pentru livrare/predare pachet personalizat de echipament de lucru, dar și asumarea prevederilor regulamentului de acordare a sprijinului în natură.
ATENȚIE: Un participant poate depune un singur dosar pentru obținerea sprijinului în natură, indiferent de activitatea la care a participat în cadrul proiectului.

Dosarele de concurs vor putea fi depuse electronic sau fizic, după cum urmează:
 1. Electronic:
 • prin e-mail, la adresa atelieruldeinvatare@gmail.com;
 • prin aplicația de Whatsapp (orice număr furnizat de experții proiectului)
 1. Fizic:
 • la sediul Asociației INCEPTUS România (strada Anatole France, nr. 22, Cluj-Napoca);
 • prin experții proiectului, dacă aceștia comunică detaliile unei întâlniri în acest sens, în prealabil;
 • prin poștă/curier la sediul Asociației INCEPTUS România (strada Anatole France, nr. 22, Cluj-Napoca) cu confirmare de primire;

Dosarele vor putea fi depuse fizic nu mai târziu de ora 16.00 a ultimei zile de depunere și nu mai târziu de ora 23:59 electronic.
Dosarele vor fi înregistrate în Registrul electronic de înregistrare a dosarelor de acordare a sprijinului în natură – Anexa 6.
Dosarele transmise prin poștă / curier cu confirmare de primire vor trebui să ajungă înainte de termen la sediul Asociației INCEPTUS România.

Dosarele transmise după data limită de depunere vor fi declarate neconforme!


Mai multe informații legate de condițiile de participare și de eligibilitate pentru acordarea sprijinului în natură, conținutul dosarului, modalitatea de depunere, modalitatea și criteriile de evaluare, modalitatea de afișare/comunicare a rezultatelor, se regăsesc în Metodologia de acordare a premiilor și sprjinului în natură pentru angajare în cadrul proiectului „Atelierul de învățare, Ediția II-a” /  SMIS 157164 și anexele aferente, publicate aici: https://drive.google.com/file/d/1vEkgdRaD7thG2gYCeuecqxmEepsX4TdP/view?usp=sharing

Detalii suplimentare pot fi solicitate și prin e-mail, la adresa: atelieruldeinvatare@gmail.com sau la unul dintre următoarele numere de telefon:
0749335592-Andreea Anton, Responsabil implementare/Coordonator proiect
0745605361-Andrei Pop, Manager proiect

Mult succes!
 


Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Nu v-am putut reconecta la Server. Va rugam accesati butonul Reincarcare. Reincarcare 🗙