Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Anunț privind demararea perioadei de depunere a dosarelor pentru acordarea sprijinului în natură

Postat 23/06/2023
Anunț privind demararea perioadei de depunere a dosarelor pentru acordarea sprijinului în natură
Dosarul va conține următoarele documente:

Pentru participanții la programele de formare se va depune în copie simplă unul dintre următoarele documente:
  • Adeverință emisă de Furnizorul de Formare Profesională – CORPORACTIVE CONSULTING SRL
  • Certificat de calificare
Pentru participanții la evaluare de competențe se va depune în copie simplă unul dintre următoarele documente:
 • Adeverință emisă de Asociația INCEPTUS România
 • Certificat de atestare a competențelor dobândite
 1. Dovada de angajare
  • Copie simplă Contract de muncă însoțit de Fișa de post
  • Extras Revisal din care să poată fi dovedită înregistrarea contractului de muncă
 2. Solicitare de acordare sprijin în natură – Anexa 12

Fiecare dosar va trebui să conțină Solicitarea de acordare a sprijinului în natură. Solicitarea va cuprinde și detaliile pentru livrare/predare pachet personalizat de echipament de lucru, dar și asumarea prevederilor regulamentului de acordare a sprijinului în natură.
ATENȚIE: Un participant poate depune un singur dosar pentru obținerea sprijinului în natură, indiferent de activitatea la care a participat în cadrul proiectului.

Dosarele de concurs vor putea fi depuse electronic sau fizic, după cum urmează:
-           Electronic: prin e-mail, la adresa atelieruldeinvatare@gmail.com
E-mail-ul de înscriere va avea ca subiect: DOSAR DE ÎNSCRIERE CONCURS PREMIU DE ANGAJARE
-           Fizic: la sediul Asociației INCEPTUS România (strada Anatole France, nr. 22, Cluj-Napoca)
-           Prin poștă/curier cu confirmare de primire la sediul Asociației INCEPTUS România (strada Anatole France, nr. 22, Cluj-Napoca)

Dosarele vor putea fi depuse fizic nu mai târziu de ora 16.00 a ultimei zile de depunere și nu mai târziu de ora 23:59 electronic.

Dosarele vor fi înregistrate în Registrul electronic de înregistrare a dosarelor de acordare a sprijinului în natură – Anexa 6.

Dosarele transmise prin poștă / curier cu confirmare de primire vor trebui să ajungă înainte de termen la sediul Asociației INCEPTUS România.

Dovada transmiterii cu confirmare de primire se va păstra până la finalul concursului.

Dosarele transmise după data limită de depunere vor fi declarate neconforme!Mai multe informații legate de condițiile de participare și de eligibilitate pentru acordarea sprijinului în natură, conținutul dosarului, modalitatea de depunere, modalitatea și criteriile de evaluare, modalitatea de afișare/comunicare a rezultatelor, se regăsesc în Metodologia de acordare a premiilor și sprjinului în natură pentru angajare în cadrul proiectului „Atelierul de învățare, Ediția II-a” /  SMIS 157164 și anexele aferente, publicate aici: https://www.atelieruldeinvatare.ro/calificare-si-ocupare/metodologie-de-acordare-a-premiilor-i-sprjinului-n-natur-pentru-angajare-n-cadrul-proiectului-atelierul-de-nv-are-edi-ia-ii-a-smis-157164

Detalii suplimentare pot fi solicitate și prin e-mail, la adresa: atelieruldeinvatare@gmail.com sau la unul dintre următoarele numere de telefon:
0749335592-Andreea Anton, Responsabil implementare/Coordonator proiect
0745605361-Andrei Pop, Manager proiect

Mult succes!
 


Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Nu v-am putut reconecta la Server. Va rugam accesati butonul Reincarcare. Reincarcare 🗙