Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Anunț privind demararea concursului de acordare premii pentru angajare

Postat 19/06/2023
Anunț privind demararea concursului de acordare premii pentru angajare
ASOCIAȚIA INCEPTUS ROMÂNIA în calitate de Lider de Parteneriat al proiectului „Atelierul de învățare, Ediția II-a”, responsabil de organizarea concursului de acordare a premiilor de angajare, anunță

demararea concursului de acordare a premiilor pentru angajare în cadrul proiectului „Atelierul de învățare, Ediția II-a”, cod SMIS 157164, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Concursul se adresează tuturor celor 139 de persoane înregistrate în grupul țintă eligibil al proiectului, participante la unul din programele de formare organizate în cadrul proiectului și care îndeplinesc criteriile de acordare a premiilor pentru angajare.

Concursul presupune acordarea unui premiu în valoare de 3.000 RON pentru persoanele care dovedesc:
 • Absolvirea cursului urmat în cadrul proiectului
 • Angajarea

Termenul de depunere a dosarelor este 17.11.2023, cu posibilitate de prelungire.

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
 
 1. Dovada de absolvire a cursului
  • Copie simplă după adeverință emisă de Furnizorul de Formare Profesională – CORPORACTIVE CONSULTING SRL
SAU
  • Copie simplă Certificat de calificare
 1. Dovada de angajare
  • Copie simplă Contract de muncă însoțit de Fișa de post
  • Extras Revisal din care să poată fi dovedită înregistrarea contractului de muncă
  • Adeverință de la locul de munca
 2. Declarație pe propria răspundere a participanților la concursul de acordare a premiului de angajare – Anexa 10.
Dosarele de concurs vor putea fi depuse electronic sau fizic, după cum urmează:
-           Electronic: prin e-mail, la adresa atelieruldeinvatare@gmail.com
E-mail-ul de înscriere va avea ca subiect: DOSAR DE ÎNSCRIERE CONCURS PREMIU DE ANGAJARE
-           Fizic: la sediul Asociației INCEPTUS România (strada Anatole France, nr. 22, Cluj-Napoca)
Dosarele vor putea fi depuse fizic nu mai târziu de ora 16.00 a ultimei zile de concurs și nu mai târziu de ora 23:59 electronic.
Dosarele de concurs vor fi înregistrate în Registrul electronic de evidență al înscrierilor pentru concursul de premiere pentru angajare, Anexa 1.
Dosarele primite după data limită de depunere vor fi declarate neconforme în etapa de Evaluare Administrativă și de Eligibilitate.

Dosarele transmise după data limită de depunere vor fi declarate neconforme!

Concursul de acordare a premiilor pentru angajare presupune parcurgerea următoarelor etape:
 • Etapa 1: Înscrierea participanților la concurs
 • Etapa 2: Evaluarea Administrativă și de Eligibilitate
 • Etapa 3: Evaluarea tehnică
 • Etapa 4: Publicarea rezultatelor finale
 
ATENȚIE!
În cadrul prezentului concurs un participant poate depune un singur dosar de înscriere.

Mai multe informații legate de condițiile de participare și de eligibilitate pentru înscrierea la concurs, conținutul dosarului de concurs, modalitatea de depunere, modalitatea și criteriile de evaluare, modalitatea de afișare/comunicare a rezultatelor, modalitatea de soluționare a contestațiilor se regăsesc în Metodologia DE ACORDARE A PREMIILOR ȘI SPRJINULUI ÎN NATURĂ PENTRU ANGAJARE în cadrul proiectului „Atelierul de învățare, Ediția II-a” /  SMIS 157164 și anexele aferente, publicate aici: https://www.atelieruldeinvatare.ro/calificare-si-ocupare/metodologie-de-acordare-a-premiilor-i-sprjinului-n-natur-pentru-angajare-n-cadrul-proiectului-atelierul-de-nv-are-edi-ia-ii-a-smis-157164

Detalii suplimentare privind concursul de planuri de afaceri pot fi solicitate și prin e-mail, la adresa: atelieruldeinvatare@gmail.com 

Mult succes!
 


Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Nu v-am putut reconecta la Server. Va rugam accesati butonul Reincarcare. Reincarcare 🗙